21 °C

Aklease, bu yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 60 büyüdü

Aklease Genel Müdürü Şenol Altundaş, “Önümüzdeki dönemde de çeşitli projelerle paydaşlarımıza değer katmaya ve sanayi yatırımlarını finanse etmeye devam edeceğiz” dedi.

Aklease, bu yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 60 büyüdü

Aklease, büyük ölçekli şirketlerin yanı sıra KOBİ’lere de finansman hizmeti veriyor. Firmalarının 2015 yılında yüzde 10’luk büyüme ile yaklaşık 2 bin müşteriye ulaştığını belirten Aklease Genel Müdürü Şenol Altundaş, yeni yatırımlarla müşterilerine sağladıkları finansman desteği ile işlem hacminde bu yılın ilk yarısında 2015 yılının aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 60 büyüdüklerini ifade etti. Altundaş, “Önümüzdeki dönemde de çeşitli projelerle paydaşlarımıza değer katmaya ve sanayi yatırımlarını finanse etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye’deki makine-ekipman ve gayrimenkul yatırımlarına finansal ve operasyonel çözüm sunduklarını bildiren Şenol Altundaş, bunun yanında iş ve inşaat makineleri ile tüm ulaşım ekipmanları, enerji ve sağlık sektörleri ekipmanları gibi kayda değer yatırım gerektiren projelerde de yer almayı planladıklarını ifade etti. Altundaş, “Firmaları aktif faaliyetlerindeki sabit kıymetler üzerinden yeniden değerlendirerek, uzun vadeli kaynak sağlayan ve bilanço üzerinde pozitif etkisi olan ‘sat-geri kirala’ alanında da hizmet veriyoruz” diye konuştu.

Şirketlerinin 1988 yılından bugüne kadar faaliyet gösterdiğini dile getiren Şenol Altundaş, Aklease’in, Akbank’ın yüzde 100 iştiraki olduğunun altını çizdi. Akbank’ın yurt geneline yayılan yaklaşık 900 şubesi ve kendi bünyesindeki 12 şubesi ile faaliyet gösterdiğini ileten Altundaş, şöyle devam etti: “Türkiye’de 1985’ten günümüze şirket yatırımlarını finanse eden Türkiye leasing sektörünün en büyük üç oyuncudan biri konumuna ulaştık.”

Öte yandan, leasing sektöründe son yıllarda yürürlüğe giren ilgili yasalar hakkında bilgi veren Şenol Altundaş, 2012 yılında yayınlanan 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun sektörde önemli açılımlara neden olduğunu kaydetti. Bir önceki yasada bulunmayan sat-geri kirala, operasyonel leasing, yazılım leasingi ve KDV teşvikli makine-ekipman sayısının artırıldığını ve finansal kiralama sözleşmelerinde noter zorunluluğunun kaldırıldığını söyleyen Altundaş, bunun sektöre önemli bir finansal araç yeniliği ve kuvvetli bir ivme kazandırdığını vurguladı. Bunun yanında 9 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı ‘Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile ilgili de bilgi veren Altundaş, “Bu kapsamda ise mevcut yasada yeni düzenlemeler yapıldı. Yatırımcıya teşvik avantajları içeren kanun ile finansal kiralama alanında kurumlar vergisi (KV), KDV, tapu harcı ve damga vergisi konusunda düzenleme yapıldı” şeklinde konuştu.

İkinci el değeri olan tüm makine ve ekipmanlar için KDV ve KV istisnasından faydalanarak, sat-geri kirala işlemi yaparak fondan yararlanabileceklerine dikkat çeken Şenol Altundaş, gayrimenkul ticareti ile uğraşan firmaların da bu amaçla aktifl erinde bulundurdukları gayrimenkuller için sat-geri kirala kapsamında KV istisnasından faydalanabileceklerinin altını çizdi. Altundaş, “Yeni düzenleme ile gayrimenkul leasinginde kiracıya ek maliyet getiren, sözleşme sonu devrinde oluşan tapu harcına da istisna getirilerek, mükerrer harç ödenmesi problemi ortadan kaldırıldı” dedi.

“Müşterilerimize birçok avantaj sağlıyoruz”

Müşterilerine sağladıkları avantajlar hakkında bilgi veren Şenol Altundaş, müşterilerine öncelikle maliyet avantajı sunduklarını vurguladı. Birçok makine ve ekipmanında indirimli KDV (yüzde 1) oranı uyguladıklarını söyleyen Altundaş, faiz ödemeleri üzerinden Banka Sigorta Muamele Vergisi’nin (BSMV) ödenmediğine dikkat çekti. Bunun yanında müşterilerini her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tuttuklarını belirten Altundaş, KDV’yi faizlendirilmediklerini ve taksitler halinde geri ödenebileceğini dile getirdi. Diğer yandan, uzman kadro ile operasyonel kolaylık sağladıklarını bildiren Altundaş, “Satın alma için gerekli tüm hukuki ve operasyonel süreçler şirketimizin ekipleri tarafından yürütülüyor. İthal işlemlerde ise akreditif, gümrük gibi tüm süreçler tarafımızca yönetiliyor. Ayrıca, nakit akışı avantajı ile yatırımların özkaynak ile peşin alınması yerine, taksitle ve uzun vade ile yapılmasını sağlıyoruz” ifadesini kullandı.