22 °C

ING Leasing 2017 yılında daha agresif bir büyüme hedefliyor

ING Leasing Genel Müdürü Nikola Sarrafgil, 2017 yılı içinde yatırımlarının artacağını söyledi. Sarrafgil, 2017’de bu yıla oranla daha agresif bir büyüme hedefleri olacağını açıkladı.

ING Leasing 2017 yılında daha agresif bir büyüme hedefliyor

ING Leasing, finansal kiralama ürünleri ile müşterilerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamayı ve yatırımlarını finanse etmeyi sürdürüyor. Firmalarının bu yılki bütçeleri doğrultusunda ciro ve kâr hedeflerini gerçekleştirmeye odaklandığını belirten ING Leasing Genel Müdürü Nikola Sarrafgil, 2017 yılı içinde yatırımlarının artacağını söyledi. 2017’de bu yıla oranla daha agresif bir büyüme hedefleri olacağının altını çizen Sarrafgil, “Öncelikle ihracatı destekleyen, yani döviz geliri olan firmalara odaklanacağız. Hedeflerimizi belirlerken, sektör ayrımı gözetmiyoruz. Yanı sıra her türlü üretim makineleri finansmanında ön planda yer alıyoruz” dedi.

Leasing sektörünün 2015 yılında aktif toplamda küçükte olsa artış sağladığını ileten Nikola Sarrafgil, bununla birlikte ING Leasing’in de sektör dinamikleri paralelinde mevcut payını koruduğunu vurguladı. Bu yıl ise sektörde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle dolar bazında küçülme yaşansa da, TL bazında geçen yılın üzerinde kapanacağı öngörüsünde bulunan Sarrafgil, şöyle devam etti: “Pazar payımız aynı seviyelerde devam ediyor. Elbette bu dönemde mevcut konjonktürün etkisiyle agresif büyüme yerine temkinli büyüme ile bilanço yönetimine önem veriyoruz. Bunun da faydalarını görüyoruz. Sektördeki en genç leasing firmalarından biriyiz. Sermaye kârlılığında sektörün ilk sıralarında yer aldığımızı söyleyebilirim.”

Öte yandan, Türkiye’nin gelişen pazarlar içinde kayda değer bir öneminin bulunduğunu anlatan Nikola Sarrafgil, her türlü zorluğa rağmen, sektörün büyümeye devam ettiğine işaret etti. Bu yıl yatırımlarda gözlenen azalmaya karşılık 2017 yılında, temkinli bir büyümenin olacağı ve yukarı tırmanışın başlayacağını öngören Sarrafgil, 2017 yılının etkisiyle özellikle 2018 yılındaki yatırımların daha da artacağı öngörüsünde bulundu. Bununla birlikte, not düşüşünün finansman maliyetlerine az da olsa yansıyacağının altını çizen Sarrafgil, “Ancak, bunun finansman daralması yaratmayacağı kanaatindeyim. Öncelikli olarak ihracatı destekleyici yatırımları finanse etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Kısa vadede önemli çözümler geliştirildi”

Sektöre yönelik makro anlamdaki birçok sorunun, geçen üç beş yıllık süreçte önemli çözümlere kavuştuğunu söyleyen Nikola Sarrafgil, sağlanan bu çözümlerin, global pazardaki ekonomik dinamiklerin de olumlu yönde gitmesiyle, banka dışı finansman modellerinin pozitif yönde ivmelenmesine katkı sağlayacağı öngörüsünde bulundu. Bununla birlikte leasing, faktoring ve finansman şirketlerinin Kasım 2012’de Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında toplandığını hatırlatan Sarrafgil, “Dolayısıyla Birlik bünyesinde sektörün daha da gelişmesi, meslek ilkelerinin belirlenmesi, mikro anlamda sorunların çözümü ve bunların dile getirilmesi gibi birçok konuda önemli çalışmalar yapılıyor” ifadesini kullandı.

Yatırım denilince artık leasingin ilk akla gelen finansal modellerden birisi olduğunu da vurgulayan Nikola Sarrafgil, özel sektör sabit yatırım harcamaları içinde yüzde 5 ila 6 seviyelerinde pay alan leasingin işlem hacminin her geçen gün arttığının ve yaygınlaştığının altını çizdi. Sarrafgil, şunları kaydetti: “Bu oran Avrupa’da ortalama yaklaşık yüzde 15 seviyesinde. Gelecek dönemlerde leasingin Türkiye’de daha da yaygınlaşarak, Avrupa ortalamalarına yaklaşması, finansal piyasaların derinleşmesi açısından önem arz ediyor.”

“Sektör ayırımı gözetmiyoruz”

Firmalarının fi nansman modelinin büyük bir kısmını döviz cinsinden, orta ve uzun vadeli yatırımların kredileri niteliğinde olduğunu söyleyen Nikola Sarrafgil, öncelikle ihracatı destekleyen yani döviz geliri olan fi rmaların hedef odaklarında bulunduğunun altını çizdi. Hedefl erini belirlerken sektör ayırımı gözetmediklerini anlatan Sarrafgil, ağırlıklı her türlü üretim makineleri fi nansmanında ön planda yer aldıklarını kaydetti. ING Leasing’in uluslararası arenanın önde gelen fi nansal kuruluşlarından biri olan ING Grubu’nun bir üyesi olarak 2010 yılının Nisan ayında faaliyete başladıklarına değinen Sarrafgil, İstanbul’daki genel müdürlükteki ekipleri ile ana sermayedarı olan ING Bank’ın bulunduğu lokasyonlarda, müşterilerine hizmet verdiklerini ifade etti.