21 °C

İş Leasing, bu yılki net leasing alacaklarını 3.5 milyar liraya çıkardı

İş Leasing Genel Müdürü Hasan K. Bolat, konsolide aktif büyüklüklerinin yıl sonuna kıyasla yüzde 15 artarak 6.4 milyar liraya, konsolide öz kaynaklarının da aynı dönemde yüzde 8 artarak 798 milyon liraya ulaştığını kaydetti.

İş Leasing, bu yılki net leasing alacaklarını 3.5 milyar liraya çıkardı

Firmaların yatırım projelerini finanse eden İş Leasing, özellikle yenilenebilir enerji projeleri, iş ve inşaat makineleri ile imalat makineleri gibi ürünlerin alıcısı olan KOBİ’lere odaklandı. Bu yılın üçüncü çeyreğinde 76.6 milyon liralık konsolide net kâr elde ettiklerini belirten İş Leasing Genel Müdürü Hasan K. Bolat, konsolide aktif büyüklüklerinin yıl sonuna kıyasla yüzde 15 artarak 6.4 milyar liraya, konsolide öz kaynaklarının da aynı dönemde yüzde 8 artarak 798 milyon liraya ulaştığını kaydetti. Bolat, “Net leasing alacaklarımızı ise bu yıl 2015 yılı sonuna göre yüzde 7 artırarak 3.5 milyar liraya yükselttik. Yılın son çeyreğinde KOBİ’lere ağırlık vererek, büyüme stratejimizi aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

İş Leasing’in 1988 yılında Türkiye İş Bankası iştiraki olarak faaliyete başladığını dile getiren Hasan K. Bolat, kuruluşlarından bugüne kadar yatırım projelerini değerlendirmek isteyen her yatırımcının iş ortağı olmaya devam ettiklerinin altını çizdi. Türkiye’nin komşularında ve ihracat pazarlarında yaşanan iç karışıklar nedeniyle birçok sektörün olumsuz etkilendiğini dile getiren Bolat, Türkiye’nin iç ve dış karışıklıklardan ve belirsizliklerden güçlenerek çıkacağı öngörüsünde bulundu. Firmalarının da kredi tahsis politikasına uygun olan ve fizibilitesi bulunan yatırımları aynı kararlılıkla desteklemeye devam edeceğinin altını çizen Bolat, her sektörde faaliyet gösteren yatırımcının projelerini finanse ettiklerini iletti. Bolat, “Her ne kadar Türkiye’nin GSMH büyüme oranının önceki yıllara göre düşme eğilimi olsa da gelişmekte olan bir ülke olması nedeniyle inşaat ve üretim sektörlerinde yatırım potansiyelinin görece yüksek olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Doğrudan üreten yatırımlara da destek verdiklerinin altını çizen Hasan K. Bolat, bunun için yurtdışı borçlanmalarında bankalara tanınan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) istisnası uygulamasının leasing şirketlerine de tanınmasını istediklerini dile getirdi. Bunun kaynak maliyetlerini düşürmek suretiyle reel sektöre daha uygun maliyetli finansman imkanı sunmalarına yol açacağını ileten Bolat, “Aracılık maliyetlerinin azaltılması ve aynı işlem üzerinden mükerrer Banka Sigorta Muamele Vergisi’nin (BSMV) ödenmesinin önüne geçmek amacıyla, banka dışı finansal kuruluşların bankalardan kullandıkları kredilerde BSMV’nin oranının yüzde 1’e düşürülmesi leasing şirketlerinin finansman maliyetlerini azaltacağını öngörüyoruz” ifadesini kullandı.

“Yeni düzenleme ile finansman imkanı artacak”

Öte yandan, devletin verdiği teşviklerle yatırım ortamının iyileştirilmesinin hedefl endiğini vurgulayan Hasan K. Bolat, bu alanda önemli finansörlerden birinin de leasing şirketleri olduğunu söyledi. Yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar ve KDVK’nin 13/d maddesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bolat, şunları kaydetti: “Söz konu karar ve maddede yapılacak düzenleme ile finansal kiralama konusu teşvik belgeli yatırımlarında teşvik şartlarının ihlali halinde, istisna uygulaması sebebiyle alınmayan vergilerin ve bu vergilere ilişkin ceza ve faizlerin kiracıdan tahsil edilmesine yönelik bir düzenleme yapılmasının leasing şirketlerinin finansman imkanlarını artıracağı öngörüyoruz.”

“Tüm firmalara leasingi anlatıyoruz”

Leasingin reel sektör firmalar ve özellikle makine yatırımı yapan üretici KOBİ’ler için son derece uygun bir fi nansal ürün olduğunu vurgulayan Hasan K. Bolat, leasing sektörünün Türkiye’de yeterince bilinmediğini ifade etti. Söz konusu sektörün avantajlarını daha iyi anlatmanın önem arz ettiğini anlatan Bolat, “Bu nedenle son birkaç yıldır organize sanayi bölgelerinde, ulaşabildiğimiz tüm fi rmaları davet ederek leasingi, avantajlarını, değişen mevzuatın getirdiği yenilikleri ve ürünleri anlatıyoruz” dedi. Bunun yanı sıra fi nansal kiralama yöntemiyle edinilen taşıtların, karayolu taşıma yönetmeliği kapsamında özmal olarak kabul edildiğini söyleyen Hasan K. Bolat, bu nedenle taşıt yatırımlarının fi nansal kiralama yöntemiyle fi nanse edilmelerinin pratikte çok zor uygulanan bir işlem haline geldiğine dikkat çekti. Bolat, bu konuda yapılacak bir düzenleme ile karayolu taşımacılığı sektörüne leasing ürününü sunulabileceklerini dile getirdi.