21 °C

Yapı Kredi Faktoring, bu yılın ilk yarısında ciroda 10.8 milyar liraya ulaştı

Bu yılın ilk yarısında yaklaşık 10.8 milyar liralık ciroya ulaştıkları bilgisini veren Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Bozkurt Çöteli, söz konusu dönemde pazar paylarının ise yüzde 18.4’e çıktığını kaydetti.

Yapı Kredi Faktoring, bu yılın ilk yarısında ciroda 10.8 milyar liraya ulaştı

Yurtiçi faktoring alacaklarında bu yıl sonunda tedarikçi finansmanından aldığı oranı yüzde 15 ila 20’ye ulaştırmayı hedefleyen Yapı Kredi Faktoring, müşteri adedinde de artış öngörüyor. Bu yılın ilk yarısında yaklaşık 10.8 milyar liralık ciroya ulaştıkları bilgisini veren Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Bozkurt Çöteli, söz konusu dönemde pazar paylarının ise yüzde 18.4’e çıktığını kaydetti. Aynı dönemde toplam işlem hacminin yüzde 84’ünü yurtiçi, yüzde 16’sını ise uluslararası faktoring işlemlerinin oluşturduğunun altını çizen Çöteli, “Bu yılın haziran ayı itibarıyla aktif müşteri sayımızı yaklaşık 4 bin 400’e ulaştırdık. Yurtiçi işlem ciromuzu ise yaklaşık 9 milyar liraya çıkardık. Ayrıca, uluslararası işlemler ciromuz 1.8 milyar liraya yükseldi” dedi.

Firmalarının bu yılın ilk yarısında yüksek performansını sürdürmeye devam ettiğini bildiren Bozkurt Çöteli, bu dönemi işlem hacminde kayda değer artış kaydettiklerinin altını çizdi. 2017 yılında da KOBİ segmentinde büyümeyi hedefl ediklerine işaret eden Çöteli, “İhracat ve yurtiçi tedarikçi ürünlerimiz ile ilgili çalışmalarımız 2017 yılında gündemimizde yer alacak. 2017 yılında KOBİ’lerle büyümeyi planladığımız için sistemsel geliştirmeler de yaparak, müşteriye cevap verme sürecimizi azaltmayı hedefl iyoruz” diye konuştu.

Sektörün en eski şirketlerinden biri olduklarını söyleyen Bozkurt Çöteli, kuruldukları günden bu yana her dönem sektörün büyük oyuncularından biri olduklarını ifade etti. Faktoring sektöründe yaşanan hareketlilik ile bugünkü iş hacimlerine ulaştıklarına işaret eden Çöteli, her dönem sektörün bu hareketliliğinin yararlarına inandıklarını dile getirdi. Hizmet kalitelerini her geçen gün daha ileriye taşımayı planladıklarını belirten Çöteli, bunun olumlu sonuçlarını da son 15 yıldır toplam ciro kriterine göre aldıklarının altını çizdi. Sektörde öne çıkabilmek için müşteri memnuniyetinin her dönem öncelikleri arasında yer aldığını bildiren Çöteli, şöyle devam etti: “Bu sayede uzun vadeli müşteri ilişkileri kurabiliyoruz. Faktoring işlemleri, kısa vadeli olduğu için kalıcı müşteri memnuniyeti yaratarak, müşterilerle uzun vadeli çalışma ilişkisi kurmak şirketimiz için önem arz ediyor.”

“Destekleyici ürünler ve hizmetler sunuyoruz”

Öte yandan, faktoringin kısa vadeli finansman aracı olduğu için özellikle bir sektöre odaklanmak yerine birçok sektöre odaklandıklarını bildiren Bozkurt Çöteli, firmaları destekleyici ürün ve hizmet sunmak için çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti. Bu anlamda nükleer yakıt, petrol ve kömür ürünleri sanayii ile metal ana sanayii ve işlenmiş madde üretiminin öne çıkan sektörler olduğunu ileten Çöteli, “Makine ve teçhizat sanayii, taşımacılık, depolama ve haberleşmenin yanı sıra başka yerlerde sınıfl andırılmamış imalat sanayii, ulaşım araçları sanayii, tekstil ve tekstil ürünleri sanayii de öne çıkan diğer sektörler. Ayrıca toptan ve perakende ticaret motorlu araç servis hizmetleri ve inşaat sektörlerinin de öne çıktığını söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

“2015’te 21 milyar liralık ciroya ulaştık”

Şirketlerinin 15 yıldır toplam ciro kriterinde sektörde kayda değer büyüklüğe ulaştığını dile getiren Bozkurt Çöteli, 2015 yılında gelirlerini 168 milyon liraya ulaştırdıklarını ifade etti. Söz konusu yılda yaklaşık 21 milyar liralık toplam ciroya ulaştıklarını kaydeden Çöteli, bunun yanında yüzde 17.5’lik pazar payına sahip olduklarının altını çizdi. Diğer yandan Factors Chain International (FCI) tarafından küresel ölçekte ‘hizmet kalitesinde mükemmel’ değerlendirilmesi aldıklarını bildiren Çöteli, “Aktif müşteri sayımızı da bu dönemde yaklaşık 4 bine çıkardık. 2015 yılı sonu itibarıyla yurtiçi faktoring alacaklarımızın yüzde 10’u tedarikçi finansmanı ürününden geldi” dedi.

Her ne kadar faktoring işlemlerinin her geçen gün daha fazla kişiye ulaşsa da firmalar tarafından hala yeterince bilinmediğini anlatan Bozkurt Çöteli, bankacılık sisteminden yararlanan yaklaşık 3 milyon KOBİ bulunduğuna dikkat çekti. Faktoring hizmetlerinden yararlananların sayısının ise yaklaşık 100 bini bulduğunu vurgulayan Çöteli, vergisel anlamda ise bankalarla eşit koşullara sahip olmak istediklerini ifade etti.