14 °C

Dünyada yeni bir parasal gevşeme dönemi başlıyor

JCR Eurasia Rating Başkanı Ökmen, küresel düzeyde yeni bir parasal gevşeme döneminin tekrar başlama olasılığının arttığını, buna bağlı olarak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin fonlama sıkıntısının tekrar rahatlayabileceğini söyledi.

Dünyada yeni bir parasal gevşeme dönemi başlıyor

JCR Eurasia Rating Başkanı Orhan Ökmen, TL'deki değer kaybının Türkiye ekonomisi üzerinde yarattığı negatif etkinin, üretici ve tüketici enflasyonları arasındaki farkın yok olacağı noktaya kadar yaklaşık 6-7 ay boyunca devam edeceğini söyledi.

Döviz talebini yukarı yönlü baskılayacak unsurların azalmış olmasının Türkiye'nin dış kırılganlığını pozitif yönde dengelemeye başladığını ifade eden Ökmen, şöyle konuştu:

"Bankacılık sektörü kredi verebilir hale gelmeli"

"Ekonomik dengelenmenin kalıcılığı ve başarı olasılığı yaklaşan yerel seçimlerin yaratacağı stres seviyesine, harcamaların bütçe üzerinde yaratacağı baskıların boyutuna ve uluslararası ilişkilerin yönüne göre şekillenecektir. Ancak en önemlisi bankacılık sektörü kredi verebilir hale gelmeden ekonomik dengelenme sağlanamayacaktır. Bankacılık sektörünün kredi arzındaki isteksizliği, mevcut konjonktürde ekonomik çıkışı zorlaştıran, firma iflaslarını çabuklaştıran ve talep daralmasını derinleştiren en temel nedendir"

"Bankacılık sektörünün kredi verme istek ve kapasitesinin doğal yollarla canlandırılabilmesi ve sermaye kalitesinin artırılması için, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, risk ağırlıklı varlıklarının standart yönteme göre tespit edilmesi en temel ihtiyaç haline gelmiştir" diyen Ökmen, şöyle devam etti: "Zira standart yönteme göre hesaplanacak sermaye yeterlilik oranları sayesinde, ulusal düzeyde mevcut kurumsal kredilerin yaklaşık yarısı kadar ilave kredi kapasitesi yaratılmış olunacaktır"

"Türkiye'nin fonlama sıkıntısının rahatlama olasılığı belirdi"

Gelişmiş ülkeler açısından gittikçe derinleşmesi beklenen ekonomik durgunluğu önlemeye yönelik küresel düzeyde yeni bir parasal gevşeme döneminin tekrar başlama olasılığının arttığını söyleyen Ökmen, "Küresel düzeyde yeni bir parasal gevşeme döneminin tekrar başlama olasılığına bağlı olarak, 2019 yılı içerisinde gelişmiş ülkelerde istikrasızlık olasılığı artarken, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin fonlama sıkıntısının tekrar rahatlayabilme olasılığı belirmiştir. Bu dönemde Türkiye'nin düşen cari açık riski, sermaye akımları için makro düzeyde karşılaştırmalı ekonomik avantajlar yaratacak, TCMB'nin politikalarına yeni alanlar açacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: Reuters

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.