18 °C
Tevfik GÜNGÖR
Tevfik GÜNGÖR OLAYLARIN İÇİNDEN gungoruras@superonline.com

Avrupalı genelde nelerle ilgileniyor, özelde Türkiye’ye bakış açısı ne?

Avrupa ülkelerinde neler oluyor? Türkiye-Avrupa soğukluğunun kaynağı nedir ? Uzun süredir Avrupa’da yaşayan, DPT’den beraber çalıştığımız, arkadaşım,d aha sonra BM’lerin değişik kuruluşlarında uzman olarak çalışan Dr.Tunay Akoğlu’na sordum. Anlattı;

1) Avrupa insanının dikkatini çeken noktalar arasında en yoğun yer tutan konular çevre korunması, besin ve beslenme emniyeti, kişisel hak ve çıkarlar ile emniyet (asayiş).
Bunları, –özellikle- yersel ve ulusal alanlarda yürütülen iç politika ve hizmetler izlemekte.
Uluslararası alanda kendi ülkeleri tarafından yürütülüp uygulanan politikalara karşı ilgi çok sınırlı. Kişisel çıkar ve tutumlar, ulusal duygu ve çıkarların üstünde tutulmaya devam ediyor.

2)Kamu oyunu tedirgin eden diğer sorunlar terör, yabancı göçü ve sosyo-ekonomik güvence konuları.

Sosyoekonomik göç ile siyasi iltica ve resmi/ kanuni göç ile kaçak göç arasındaki sınırlar da tam olarak tanımlanmadığı için, bu gerçek çoğu zaman iç politikaya ‘laf ebeliği' yapma olanağı veriyor.

3) Eşcinsel evlenme veya birleşmeler ve bu çerçevede çocuk sahibi olmak, evlilik dışı aile kurmak ve çocuk sahibi olmak gibi yeni toplumsal ve kanuni gelişmeler de hızla artıyor.

4) Aile ve işletmeleri kapsayan anketler, diğer araştırmalar ve seçimlere katılma oranlarındaki düşmeler ilgi alanındaki dağınıklığı teyit ediyor.

5) Sıralanan kaygılara karşın, yöneticilerin ve vizyon yaratma ile uygulamadan sorumlu kurumların, baskı gruplarının, sivil toplum örgütlerinin, sendika ve benzeri kuruluşların, tepki, önlem ve uygulamaları ise gerek geleneksel, gerekse popülist ve opportünist tutum ve çıkarlarına paralel olarak gelişmekte. Siyasal partiler , toplumsal ve mesleki örgütler ve diğer çıkar grupları, , kamu oyunun çeşitli alanlardaki rahatsızlıklarını benimsemekten ve temsil etmekten gittikçe aciz durumda.

6) Dış politika, mülteci kabulü, Avrupa dışından kaynaklanan terörizm konularında ortak bir görüş, -ne ulusal alanda ne de AB çapında- mevcut değil. Politik yelpazenin sağında yer alanlar, Avrupa ülkelerinde gittikçe artan yabancı kültür, din ve diğer değer yargılarına karşı artık yeni ve azgın cepheler açmakta.

7) Bütün bunlar Avrupa toplumlarında iç ayırımları artırmakta. AB ve AP gibi kıta çapındaki uluslararası otoriteler ve kanun koyucuları da bundan gittikçe artan ölçüde olumsuz etkilenmekte.

8) Avrupalı, kendi ülkesinin veya ülkesinin dahil olduğu BM ve tüm organları , OECD, AB ve tüm organları, NATO, Avrupa Konseyi, Avrupa İşbirliği ve Güvenlik Örgütü, gibi uluslararası ve / veya devletler arası örgütlerin hedef ve çalışmalarını benimsememeye ve onları umursamamaya devam ediyor.

Avrupalılar (Avrupa halkı-Politikacılar değil) “Önce can, sonra canan” misali, ülkelerinde çok sayıda Türk yaşamasına rağmen Türkiye’ye sınırlı konularda ilgi duyuyor.

1) Avrupa halkından Türkiye’ye ilgi duyanların ilgi konularının başında şimdilerde Türkiye’de hakim olan insan hakları, basın özgürlüğü ve demokrasi anlayışının Avrupa kriterlerine göre irdelenmesi geliyor.

2) Avrupa insanı Türkiye ile daha çok tatil planları çerçevesinde ilgileniyor..

3) Türkiye kaynaklı göçün yoğunluk taşıdığı Almanya, Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde yaşayanlar ise, Türk göçmenlerin , Türkiye’deki iç politika sorunlarını, azınlıklarla ilgili çekişmeleri Avrupa’ya taşımasından endişe duyuyorlar, rahatsız oluyorlar.

Avrupa insanın ilgi konularını, Türkiye ile ilgili değerlemelerini bilelim ki Avrupalılarla ilişkilerimizi düzeltebilelim.