7 °C
Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Dövizle sözleşme mağduriyeti ve dış hat yolcularına verilecek eşya kuralları yeniden belirlendi

Sayın okurlar, dövizle sözleşme yapılma istisnaları geçen hafta yayımlandı. Ancak çok sayıda kesimden mağduriyet gelen bir mağduriyeti belirtmek istiyorum. Örneğin bir gayrimenkulünü 5 yıllığına yabancı bir şirkete kiraya veren bir Türk şirketi (hele bir de ilk yılın parasını almamışsa) şimdi sözleşmeyi yenilemek isterse büyük zararlara uğrayacaktır. Keza; ülke de döviz girdisinden mahrum olacaktır. Anlaşmazlıklar sonucu Türk şirketi mağdur olacaktır. Bu durumun acilen düzenlemeler içine istisna olarak kaydedilmesinde ülke menfaati bulunmaktadır.

Bir başka konu da kuralları yeniden belirlenen dış hat yolcularına verilecek eşya konusuna değinmek istiyorum.

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün yeni yamyımladığı genelgeye göre;

1. Yurtdışı sefer yapan muhtelif uçaklara bir takvim günü içerisinde teslimi gerçekleştirilmesi planlanan eşya için sipariş listelerine istinaden, hareket ve varış gümrüğü aynı olan bir transit beyannamesi düzenlenecek, bu transit beyannamesinde antrepodan çıkışı yapılacak her bir kalem eşya için, uçaklara teslimi gerçekleştirilecek toplam miktar beyan edilecek ve Eşya Teslim Listesi'nin de düzenlenmesi isteniyor.

2. Antrepoda eşya çıkış tespitinin görevli yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılması gerekiyor.

3. Transit beyannamesi kapsamı eşyanın, yurtdışı sefer yapan muhtelif uçaklara teslim edildiğine dair ilgili uçak personelince imzalanmış Eşya Teslim Listeleri'nin üç işgünü içinde gümrük idaresine ibrazından sonra uygunlup halinde Transit Beyannamesi'nin kapatılması gerekiyor.

4. Transit beyannamesine istinaden antrepodan çıkışı yapılan ancak uçağa teslimi gerçekleştirilmeyen ya da uçağa teslim edilmekle birlikte yolculara verilmeyen ve uçağın dönüşünde gümrüğe sunulan eşya, eşyanın antrepodan çıkışını takip eden beşinci iş günü sonuna kadar yeni bir antrepo beyannamesi verilmesi suretiyle antrepoya alınması isteniyor.
5. Sipariş bilgileri ile eşyanın antrepodan çıkışına ve uçaklara teslimine ilişkin kayıtlar, istenildiğinde ibraz edilmek üzere, saklanması gerekiyor.

6. Bir transit beyannamesi ile, bir takvim günü içerisinde yurtdışı sefer yapacak tüm uçaklara teslim edilecek eşyanın tamamını kapsayacak şekilde işlem yapılabileceği gibi, aynı gün içerisinde belli sayıdaki uçağa teslim edilecek eşya için bir transit beyannamesi ile işlem yapılarak gün içerisinde toplamda birden fazla transit beyannamesi de düzenlenebileceğine imkan tanınıyor.

7. Bu Genelge hükümlerine uyulmadığının tespiti halinde, yazılı bildirimde bulunuluyor. İki kez yazılı bildirimden sonra durum Bölge Müdürlüğü'ne intikal ettiriliyor. Yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesine göre, durumun niteliği ve sıklığı da göz önünde bulundurularak belirlenecek süre boyunca firmanın bu Genelgede düzenlenen uygulamadan yararlandırılmamasına karar verilebiliyor.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.