20 °C
Tevfik GÜNGÖR
Tevfik GÜNGÖR OLAYLARIN İÇİNDEN gungoruras@superonline.com

Ekonomi politikalarında büyük değişiklik olmayacak

Yeni sistemde ekonomiyi yönetecek yapılanma her halde zaman alacak.

Fakat bu mevcut ekonomi politikalarında önemli değişikliğe yol açmayacak. Gerçekçi olalım, seçim öncesi dönemde ekonominin kaptanı Sayın Erdoğan’dı. Yeni sistemde de Sayın Erdoğan’ın kaptanlığı devam edecek.

Sayın Erdoğan’ın ekonomi konularındaki temel görüşleri belli. Sayın Erdoğan faizin düşürülmesini, enflasyonun kontrol altına alınmasını, döviz fiyatındaki dalgalanmanın sona erdirilmesini bekliyor.

Yüksek faiz, yüksek döviz kuru ve yüksek enflasyonun önemli nedeni cari açığın büyük olması. Dış dünyada esen olumsuz rüzgarlar dövizin fiyatını yükseltiyor, ülkeler arasında dolanımına set çekiyor. Türkiye işte bu dış olumsuz şartlara rağmen, öncelikle cari açık finansmanını sağlayacak politikaları geliştirmeye mecbur.

Cari açık sorunu iki aşamalı; 1) Açığımız büyük, 2) Açığı finanse etmekte zorlanmaya başladık. Bu nedenle cari açık konusu yeni kadroların gündeminin başında gelecek. Bir yanda tıkanan fon girişlerinin önünü açmak, öte yanda ithalatı kısıcı, ihracatı artırıcı tedbirler almak önem taşıyor.

Yeni kadroların öncelik vereceği konulardan biri de tarım politikaları olacak. Tarım ürünleri fiyatlarındaki dalgalanma her kesimde tüketicinin sorununu teşkil ediyor. Ekonomide enflasyonu aşağıya çekebilmek için tarım politikalarında önemli değişiklikler gerekebilecek.

Fakat, bütün bunların ötesinde ekonomi için önem taşıyan önünü görebilme ve istikrar.

Girişimci yeni sistemde uzun dönemli olarak önünü görebilme imkanına sahip olacağı için yatırım ve üretimde daha cesur davranacak.