26 °C
Tevfik GÜNGÖR
Tevfik GÜNGÖR OLAYLARIN İÇİNDEN gungoruras@superonline.com

Gübre fiyatları

Çiftçimiz toprak işlerken gübre kullanmak zorunda. Şimdilerde doğal gübreler ve organik gübreler yetersiz olduğu için kimyasal gübre kullanılıyor.

Kimyasal gübreler, tarımda verim artırıcı en önemli girdi. Tarımsal ürün maliyetlerinde, % 10-15 paya sahip. Buna karşı ürün verimliliğini, % 50 dolayında artırabiliyor.

Türkiye'de gübre tüketimi hektar başına 95 kg dolayında.

Kimyevi gübre üretiminin ana hammaddeleri bizde olmayan girdiler. İthal etmeye, döviz ödemeye mecburuz.

İthal ham maddeler, Türkiye’de 6-7 büyük üretici firma tarafından gübre haline dönüştürülüyor.

Bunların yanı sıra sektörde farklı büyüklük ve kapasitede 350 civarında firma faaliyet gösteriyor.

2017 yılında ülkede 6.3 milyon ton gübre tüketildi.

2017 fiyatlarına göre çiftçi gübreye yılda 5.5 milyar TL dolayında ödeme yapıyor. Hektara 95 kg gübre atan çiftçinin cebinden gübre parası olarak en az 90-100 TL çıkıyor.


İşte bu nedenle gübre fiyatları hem ekonomi hem tarım sektörü, hem çiftçi için çok önemli.