10 °C
DİDEM ERYAR ÜNLÜ
DİDEM ERYAR ÜNLÜ İŞ KADINI didem.eryar@dunya.com

‘İlgili Babalığa Duyarlı Şirket Olmak Mümkün’

Türkiye’de babaların yüzde 91’i çocuk bakımında birincil sorumlunun anne olduğunu düşünüyor.

Babalar çocuk sahibi olmayı istiseler de bakım ve sorumluluğun daha çok annede olduğunu düşünüyorlar. Gün içinde ortalama 9 saat 20 dakikalarını işte geçiren babalar, çocuklarına 2 saat 20 dakika ayırabiliyor. Ama çocukla geçirilen zamanın içeriği onların gelişimlerini destekleyecek nitelikte olmuyor. Babaların yalnızca yüzde 50'si çocuklarına masal ve hikâyeler anlatıyor. Babaların yarısından fazlası hiç yemek yapmıyor ve ev temizliğine destek olmuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğine inanmayan babalar çocuklarının fiziksel bakımına da katılmıyor. Sadece dört babadan 1’i, çamaşır yıkama, çamaşır asma ve cam silme işlerine ‘yardımcı’ oluyor. Babaların yüzde 67’si ‘ailenin reisi erkektir’ diyor. Aile reisliğinin tamamen erkeğe ait olduğunu söyleyen babaların oranı ise yüzde 41.

Bu veriler, Türkiye’de ilk kez Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından hayata geçirilen Babalık Araştırması’na ait. Araştırma, erkeklerin ilgili babalar olmasının önünde risk teşkil eden bir dizi soruna dikkat çekiyor.

Babaların çocuk gelişimine ve bakımına dâhil olmaları, iş dünyasında cinsiyet eşitliğinin sağlanması açısından çok önemli.

Babalar ve babalık algısı üzerinde etkisi olabilecek her aktörün ‘ilgili’ babalığın güçlenmesi ve yaygınlaşmasına yönelik olumlu bir etki yaratmasını hedefleyen AÇEV, bu alanda bilimsel veriler üretmek için Türkiye’de Babalığı Anlamak Serisi’ni geliştirdi. Bu seri Türkiye’de Babalık Araştırması başta olmak üzere farklı araştırma ve incelemeler içeriyor.

‘İlgili baba’ tanımı

AÇEV, “çocuğunun bakımı ve gelişiminde sorumluluk üstlenen, onunla karşılıklı, yakın bir ilişki kuran ve birlikte zaman geçiren, sevgisini göstermekten çekinmeyen, gelişimi için ortam ve fırsat sağlayan babayı ‘ilgili baba’” olarak tanımlıyor.

Babaların çocuklarıyla geçirdikleri zaman ve kurdukları ilişki, çocukların hem zihinsel ve fiziksel gelişimini hem de sosyal ve duygusal kapasitesini etkiliyor.

Uzun çalışma saatleri, düşük kadın istihdam oranı, toplumun çocukla ilgili her türlü konuda ağırlıkla anneyi sorumlu görmesi ve yönlendirmesi gibi pek çok neden ilgili babalığın önündeki temel bariyerler olarak sıralanıyor.

İlgili ve sorumluluk üstlenen babalığın güçlenmesi, tüm paydaşların birlikte ve birbirini etkileyerek hareket etmesi, sorumluluk almasıyla mümkün olabilecek. Meselesinin en önemli paydaşlarından biri de tabi ki özel sektör.

Babaların çocuk bakımı ve gelişiminde sorumluluk üstlenebilmesi için özel sektöre çok önemli bir rol düşüyor. Bu süreçte, insan kaynakları politikalarından ürün ve hizmetlere kadar ilgili babalığı gündemine alan düzenlemeler gerekiyor.

AÇEV’in, özel sektörün neler yapabileceğine dair fikir vermesi amacıyla hazırladığı İşyerlerinde İlgili Babalığın Desteklenmesi Rehberi, ‘İlgili Babalığa Duyarlı Şirket Olmak Mümkün’ diyor ve atılması gereken 9 adımı şöyle sıralıyor:

1. İşyerinizdeki yeni babaları destekleyin.
2. Babalık iznini teşvik edin.
3. Çalışma koşullarınıza dair politika ve prosedürlerini yeniden düzenleyin.
4. Çalışanlarınıza babalık eğitimi fırsatları sunun.
5. Çocuk bakım desteklerinizi gözden geçirin.
6. Kurum içi de dahil, iletişim ve pazarlama çalışmalarınızda ‘ilgili babalığı’ teşvik edin.
7. Anne babalara yönelik ürün ve hizmetlerinizi gözden geçirin.
8. Sosyal medyada ‘İlgili Babalık’ destekçisi olun.
9. Ürün, hizmet ve mesajlarımızla toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olun.

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.