25 °C
Güneş DOĞDU SOYLU
Güneş DOĞDU SOYLU GAZİANTEP'ten gunes.dogdu@dunya.com

Kayseri'ye yatırım yapacakların dikkatine

 

KAYSERİ, ALT YAPISIYLA POTANSİYELLRRİYLE YENİ YATIRIMLARA UYGUN İR ŞEHİR. İL YÖNETİCİLERİ DE BUNU DESTEKLEMEK ADINA ÜZERLERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIR.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın '81 İl Durum Raporu'nu inceledim. Buradan yola çıkarak Kayseri'ye yatırım yapmak isteyen yatırımcılara Kayseri ekonomisine dair bazı bilgiler vererek doğru yatırım alanlarının neler olabileceğini aktarmaya çalışacağım.

Türkiye'deki toplam sanayi işletmeleri içerisinde Kayseri, yüzde 2'lik oran ile sanayisi gelişmiş iller arasında 11'inci sırada yer alıyor. 3 OSB'nin olduğu Kayseri'de 11 Küçük Sanayi Sitesi, 1 Serbest Bölge ve 1 Teknopark bulunuyor. Kayseri'de sanayi siciline kayıtlı sanayi işletmesi sayısı bin 160. Kayseri'de bulunan sanayi işletmelerinin sektörel dağılımına baktığımızda; yüzde 15 mobilya imalatı, yüzde 14 fabrikasyon metal ürünleri imalatı, yüzde 11 gıda ürünleri ve içecek imalatı, yüzde 8 tekstil ürünleri imalatı, yüzde 7'si başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı olarak sıralanıyor. 200 binin üzerinde sigortalı çalışanı bulunan kentin yakın tarihteki hedefi 250 bin kişi. Sanayi sektörlerinde çalışanların dağılımını incelediğimizde yüzde 44'ü mobilya imalatında, yüzde 12'si tekstil ürünleri imalatınsa istihdam edilmekte. Sanayi işletmelerinin ölçeklerine baktığımızda yüzde 40'ı mikro ölçekli, yüzde 44'ü küçük ölçekli, yüzde 13'ü orta ölçekli, yüzde 3'ü büyük ölçekli işletmelerden oluşuyor. İlin ihracatı 1.5 milyar dolar civarında seyretmekte olup emsal şehirlerin gerisinde kalması eleştirilen yönleri arasında.

Kayseri'de mevcut yatırımların düşük katma değerli ürünler üzerine yoğunlaştığını söylemek mümkün. Potansiyeli değerlendirmeye yönelik yatırımlara baktığımızda karşımıza ilk olarak Hava İkmal Bakım Merkezi, Anatamir Fabrikası gibi tesislerin varlığı ve avantajlı coğrafi konumu nedeniyle savunma sanayi çıkıyor. Erciyes Dağı'ndan dolayı sahip olduğu kış turizmine yönelik yatırımlarda kesinlikle yerini  bulacaktır. Kayseri'de zengin maden yatakları bulunmasına rağmen işleme tesislerinin azlığı da bu yöndeki yatırımları cazip kılıyor. Diğer taraftan hayvancılık, sera ve jeortermal  alanlarındaki yatırımlarda Kayseri için doğru yatırımlar olacaktır. Bölgede elma üretiminin fazla olmasına rağmen meyve ve sebze paketleme tesislerinin olmaması da bu konuda yatırım yapılabileceğini gösteriyor. Kaliteli su kaynaklarının fazla olmasına rağmen su şişeleme alanındaki yatırımların yetersizliğide bu alana olan yatırımları çekebilir.

Kısacası Kayseri, alt yapısıyla potansiyelleriyle yeni yatırımlara uygun bir şehir. İl yöneticileri de  yeni yatırımları desteklemek adına üzerlerine düşeni faylasıyla yapmaya hazır. Buradan ben de yeni yatırım yapmayı düşünen sanayici ve işadamlarımızı Kayseri'ye davet ediyorum.