24 °C

‘Tamamlayıcı sağlık’ 405 bin kişiye ulaştı

Tamamlayıcı sağlık sigortası, artan sağlık harcamalarının finansmanında bir alternatif olarak ortaya çıktı. Bu sigortanın gelişmesi için tanıtım, kamu hastaneleriyle entegrasyon gibi öneriler yapılıyor.

‘Tamamlayıcı sağlık’ 405 bin kişiye ulaştı

Serhat ALİGİL

Türkiye’de, fiilen 2014 yılında başlayan tamamlayıcı sağlık sigortası önemli gelişim içinde. 10. Kalkınma Planı’nda “Geri ödeme kapsamında olmayan sağlık hizmetlerinin sağlanması, yurtiçi tasarrufların artırılması ve israfın önlenmesi için tamamlayıcı sağlık sigortacılığı teşvik edilecektir” vurgusuyla hareketlenen bu sigorta, temelde SGK tarafından kapsama alınmayan, kapsamda olsa bile kısmen karşılanan sağlık harcamalarının finansmanı konusunda bir alternatif olarak öne çıkıyor. Sağlık hizmetlerinin “rahat ve sürdürülebilir” olmasına katkı vermeyi de amaçlayan bu sigortanın, ayrıca yaygınlaştırılabildiği ölçüde devletin sağlık harcamaları yükünü azaltması ve şehir hastanelerinin finansmanına katkı sağlaması bekleniyor.

‘Sağlık’taki payı yüzde 5

Tamamlayıcı sağlık sigortası branşında geçen yıl 2015 yılına göre yüzde 183,7 artışla 206,1 milyon liralık prim üretildi. Bu kapsamda “yatarak tedavi” sigortasındaki prim üretimi yüzde 459 artışla 26,8 milyon lira, “yatarak ve ayakta tedavi” sigortasında ise yüzde 164,2 artışla 179,3 milyon liralık prim üretildi. Bu yılın ilk 3 ayında ise tamamlayıcı sağlık sigortasında üretilen prim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 202,4 artarak 101 milyon lirayı geçti. Ayrıca bu sigorta branşının ilk yılı olan 2014 yılında ise prim üretimi 36,5 milyon liraydı. 2016 sonu itibariyle bu sigortanın “toplam sağlık” sigortası prim üretimindeki payı yüzde 5’i aşarken, sigortalı kişi sayısında da önemli artış oldu. Tamamlayıcı sağlık sigortası 2014 sonunda 64 bin, 2015 sonunda 134 bin ve 2016 yılı sonunda 405 bin kişiye ulaştı.

Tamamlayıcı sağlık sigortasında görülecek büyüme ve gelişmenin, toplumsal hedeflere ulaşılmasına da katkı sağlayacağını vurgulayan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Akif Eroğlu, bu sigortanın yaygınlaşabilmesi ve beklenen faydanın sağlanabilmesi için özellikle atılması gereken adımları şöyle sıraladı:

Medula’ya erişim imkanı

• Tanıtım ve iletişim faaliyetlerine önem verilmesi,

• Dağıtım kanalları ile daha geniş kitlelere ulaşılabileceği göz önüne alınarak aracıların tamamlayıcı sağlık sigortası ürünleri hakkında bilgilendirilmeleri ve satış motivasyonlarının artırılması,

• Kamu hastaneleri ile entegrasyonun sağlanması, bu hastanelerde hizmet farklılaşmasına gidilmesi,

• Medula sistemine kısıtlı erişim imkanı sağlanması, Vergi matrahından indirim veya doğrudan prim tutarına katkı.