18 °C

Teknoloji ve araç paylaşımı sigorta pazarını küçültecek

The Boston Consulting Group, 200 milyar dolarlık ‘motorlu taşıt sigortası’ pazarının hızlı bir değişime yelken açtığını raporladı. Bu pazar ‘gelişmiş’lerde küçülürken, Türkiye gibi ülkelerde büyüyecek. Sigorta şirketleri ise buna dijitalleşme ve gider yönetimi ile karşılık verebilir.

Teknoloji ve araç paylaşımı sigorta pazarını küçültecek

Serhat ALİGİL

Türkiye’de çok canlı ve tartışmalı bir pazar olan motorlu taşıt sigortası, dünyada da önemli bir değişim içinde. Dünya çapında yaklaşık 200 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşan bu pazar için The Boston Consulting Group’un (BCG) hazırladığı “Motorlu Taşıt Sigortası 2.0” başlıklı rapor da, bu durumu çeşitli başlıklarla ortaya koyuyor.

Motorlu taşıt sigortası pazarıyla ilgili raporda öne çıkan önemli bulgular şöyle:

■ Özellikle gelişmiş pazarlarda, 2040 yılına kadar, motorlu taşıt sigortası sektörü yüzde 15-70 küçülecek. Bunun ana nedenlerinden biri, çarpmayı önleyici sistemler ve hız yönetim teknolojilerinin kullanımın artması ile kaza sayısında hızla yaşanacak düşüş, diğeri ise araçların paylaşımlı bir şekilde kullanımının yaygınlaşacak olması.

‘Ticari’ öne çıkacak

■ Bu tür gelişmeler nedeniyle ticari branşlara kayış hızlanacak. Bireysel branşlardan ticari branş- lara doğru yaşanacak kayma, bireysel taşıt sigortası pazarının gelişmiş ekonomilerde günümüze kıyasla 2030 yılına kadar yüzde 35-60 küçülmesi anlamına geliyor.

■ Küresel araç üreticileri, çarpmayı önleme teknolojisini ürün sorumluluk sigortası kapsamında sunacak ve ulaştırma şirketleri filolarını toplu şekilde sigortalayacaklar.

■ Gelişmiş ülkelerdeki bu gelişmelere karşın Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişen pazarlardaki taşıt sigorta primleri ise büyümeye devam edecek. Ancak bu büyüme, geçmiş dönemlerdeki trendin altında seyredecek.

■ Bu tür nedenlerle geleneksel taşıt sigortası modeli, büyük değişimler yaşayacak. Bu değişimleri; özel sürücü verilerine erişim, üstün veri analiz kapasiteleri ve doğrudan müşteri erişim imkanlarına sahip geleneksel olmayan oyuncular yapacak.

■ Paylaşımlı araç kullanımı imkanı sunan filolar gibi şirketler, sadece veriye sahip olmakla kalmayacak aynı zamanda kendi analizlerini de yaparak sigorta şirketlerinin büyüyen ticari branş pazarına ek rekabet getirecek.

Satış kanalları artacak

■ Ayrıca teknoloji devleri, araç üreticileri ve bunlar kadar olmasa da telekom şirketleri de geriye kalan bireysel branş pazarından ciddi ve kârlı bir pay almaya çalışacak. Genç sürücülerin yaklaşık yüzde 50’si sigortalarını geleneksel olmayan oyunculardan alacak.

■ Bu gelişmeler doğrultusunda ileriye dönük stratejilerin önemi artacak. Teknolojiyi kullanarak veri alışverişi yapan müşterileri ile etkileşim kuran, riskini optimize eden ve üstün maliyet verimliliği getiren “dijital modeller” sigortacıların teknik, satış ve hasar birimleri için daha entegre edilmiş yöntemlerle veri toplama ve kullanımını çok daha gerekli kılacak.

■ Sigorta şirketleri, aynı zamanda, veriye ve müşteriye erişim ve servislerini tamamlamak için stratejik ortaklara yönelecekler. “Yakınlık oyununda” sigortacılar “mobilite” ile ilgili ilişkiler kurarak kayıp gelirlerini telafi edecekler.

■ Bu stratejilerin seçimi; şirketlerin boyutuna, küresel erişimine ve ticari yapılarına göre değişecek.

Yeni trendler Türkiye'yi de etkiler

Raporu değerlendiren BCG Türkiye Genel Müdürü Burak Tansan, şu noktalara dikkat çekti: “Köklü değişiklik öngörülen trendlerin bir araya gelmesi, özellikle gelişmiş pazarların sigorta sektörlerindeki primlerde düşüşlere, bireysel branşlardan ticari branşlara doğru kayışlara ve büyümenin Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere ve yeni oyunculara kaymasına neden olacak. Ama trendler Türkiye gibi ülkeleri de etkileyecek. Kasko ve trafik sigortası sunanlar, bu gelişmeler nedeniyle önümüzdeki dönemde, satış/ operasyon modellerinde otomasyonu ve dijital çözümleri (robotik, yapay zeka çözümleri vb.) çok daha fazla kullanan, giderlerini etkin bir şekilde yöneten şirketler olacaktır.”