16 °C

Veri analizi ‘daha iyi poliçe’ye yol açacak

Aon Türkiye Eş Üst Yöneticisi Selda Oknas, veri ve bilgi arttıkça yeni risklerin sigortalanabilir olup olmadığının ortaya çıkacağını vurguladı. Oknas’a göre risk yönetiminin önemi de her geçen gün artıyor.

Veri analizi ‘daha iyi poliçe’ye yol açacak

Serhat ALİGİL

Aon Türkiye Eş Üst Yöneticisi (CEO) Selda Oknas, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Eryaman’la birlikte Aon’un hazırladığı “Global Risk Yönetimi Anketi”nin 2017 yılı sonuçları üzerinden, özellikle Türkiye ile ilgili güncel açıklamalar yaptı.

Son 10 yılda Türkiye’de de risk algısının çok değiştiğine vurgu yapan Oknas, şunları anlattı: “10 yıl önce ilk sırada malvarlığı riski vardı. Daha sonra iş sürekliliği ve kâr riski ortaya çıktı. Bunu üçüncü şahıslarla ilgili riskler; dava riskleri, ürün itibarı ve marka riskleri izledi. 2015-2017 arasında da Türkiye’de ekonomik kriz öne geçti. Çok sayıda seçim, terör, politik riskler bu süreci etkiledi. Bunlardan kurtulmaya çalışıyoruz. Ama zorlukların insanları güçlendirdiğini de unutmayalım.”

Sigorta dışı 28 risk var

Değişen risk algısının sigorta sektörünü de etkilediğini hatırlatan Oknas, savaş sigortasının eskiden sadece mal için olduğunu, ancak ‘Arap Baharı’ gibi olaylar sonrası karada da savaş teminatı verilmeye başladığını hatırlattı. Son dönem bu değişime örnek olarak siber riskleri veren Oknas, bu alanda sigorta teminatının artacağını ifade etti. Bu kapsamda özellikle veri analitiğinin gelişeceğine vurgu yapan Oknas, “Bu konuda süreç şöyle gelişiyor:

Datayı (veri) biriktir, istatistiksel hale getir, risk yönetimini ortaya koy ve sigortayı ulaştır. Veri ve bilgi arttıkça risklerin sigortalanabilir olup olmadığı ortaya çıkacak. Veri analitiği daha iyi poliçelerin hazırlanmasına yol açacak. Siber riskler örneği böyle bir konu” dedi. Ayrıca siber risklerle ilgili olarak emniyeti suiistimal teminatının yeniden devreye girebileceğini belirten Oknas, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili düzenlemelerin de bu süreci etkileyeceğini söyledi.

Aon’un çalışmasına göre Global Risk Yönetimi Anketinde yer alan 55 riskten 22’si tümüyle ya da kısmen sigortalanabiliyor. Sigortalanamayan, yönetilmesi gereken 28 risk arasında ise rekabet, kanun koyucunun kısıtlamaları, inovasyon (yenilik) eksikliği, başarılı çalışanı elde tutamama gibi riskler ilk sıraları alıyor. Bu açıdan Türkiye’deki güncel duruma bakan Oknas, az sayıda da olsa riskleri ortaya koyan, yöneticiler olarak biraraya gelip bunları değerlendiren şirketler olduğunu vurguladı. Oknas bu konuda şunları anlattı: “Biz de onlara bu risklerin yönetimi konusunda örnek ve veri setleriyle yardımcı oluyoruz. Risk yönetimi temelde üç başlık altında toplanabilir. Bunlar; hazırlıklı olma, yönetim ve yerine koyma. Az sayıda şirket temelde bunu yapabiliyor. Yönetimi yapan şirket sayısı ise daha da az.”

İş sürekliliği öne çıktı

Risk yönetiminin Türkiye’deki yetersizliğiyle ilgili yorum yapan Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Eryaman, buna iş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan profesyonel sosyal paylaşım platformu “LinkedIn” üzerinden örnek verdi: “Bu platformda yer alan Türkiye çıkışlı 358 bin kaydın içinde, unvanında ‘risk’ olan yönetici sayısı sadece 3 bin kişi. Bu rakam örneğin Fransa’da 8 bin kişi. Üstelik Türkiye’deki bu 3 bin kişinin yarısı banka ve finans sektöründe. Bu sektörü bilişim, telekom, petrol, enerji, otomotiv ve perakende izliyor.” Eryaman’a göre risk yönetimi ‘işletme körlüğü’nün de dikkat çeken bir çözümü. Risk yönetiminin şirketlerin iş sürekliliği açısından hem dünyada hem Türkiye’de çok öne çıktığını sözlerine ekleyen Eryaman, siber riski yüksek şirketlerin bunun ölçülmesi konusunda daha açık olmasının önemine işaret etti.

Beğenilmeyen estetik için '2. ameliyat' kolaylığı

Değişen dünyanın sigorta sektörü için ortaya çıkardığı yeni risklere, dikkat çekici örnekler veren Üst Yönetici Selda Oknas, “Örneğin estetik ameliyat riski. Tüketici yaptırdığı estetik ameliyattan memnun kalmazsa ikinci ameliyatın zararını karşılayan bir sigorta paketi var bugün. Aon olarak bunu biz getirdik” dedi.

Sigortada 'itibar' öncelikli risk

Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Eryaman, Global Risk Yönetimi Anketine sektörel bazda bakıldığında, “sigorta, yatırım ve finans” sektöründe en öncelikli riskin “marka imajı ve itibarın zedelenmesi” olduğunu belirtti. Bunu “yasal düzenlemelere bağlı”, “siber”, “başarılı çalışanı elinde tutama” ve “inovasyon çalışmalarının başarıya ulaşmaması” riskleri takip ediyor. 2020 yılında ise ilk 3 şöyle sıralanacak: “İnovasyon”, “yasal düzenlemelere bağlı” ve “siber” riskler. Sigortacılığa risk yönetimi açısından bakan ve bu sektörde uluslararası normaların oluşmaya başladığını belirten Üst Yönetici Selda Oknas, bu açıdan kredi notunun önemini hatırlattı. Oknas, ülke notuyla bağlantılı olmakla birlikte kredi notu yüksek şirketlerin öne çıktığını ifade etti.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.